channelId 1 1 2 9e94c9e961d34938bd2b839d088ec454 860010-1102011400 台风“海贝思”横扫东日本,威力为何这么大?河水上涨,临河小屋垮塌落水。 [东方时空]台风“海贝思”横扫东日本 威力为何这么大?河水上涨 临河小屋垮塌落水